AKTUALNOŚCI

Z dniem 14.10.2014 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej został wpisany w Krajowym Rejestrze Sadowym o numerze KRS 0000041349 jako Organizacja posiadająca status

Organizacji Pozytku Publicznego.

Zwracamy sie do wszystkich osób popierajacych naszą działalność o przekazanie nam 1 % swojego podatku dochodowego na wsparcie naszej działalności.

zamieszczamy nasz apel. Pobierz dokument w formacie .pdf

Małopolski Zarząd Wojewódzki PKPS na podstawie podpisanej z Gminą Miejską Kraków Umowy Nr W/I/606/SO/76/2013 prowadzi na zasadzie powierzenia przez Gminę zadanie publiczne polegające na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych.

Umowa obowiązuje od 01.01.2013 r do 31.12.2015 r. Gmina zobowiązuje się do przekazania na ten cel 2.032.512 zł rocznie.

Projekt jest realizowany przez PKPS na terenie czterech Dzielnic Krakowa. Są to Dzielnice IV, V, VI, VII i przewiduje objęcie opieką ok. 500 osób.

Informacji na temat realizowanego Projektu udziela się pod numerami telefonów 12 634 33 41 lub 12 623 78 67.

Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

www.krakow.pl www.ngo.krakow.pl


Małopolski Zarząd Wojewódzki PKPS na podstawie Umowy Nr W/I/824/SO/92/2013 o wsparcie realizacji zadania publicznego przez Gminę Miejską Kraków prowadzi Noclegownię dla 100 mężczyzn i Schronisko dla 100 mężczyzn na terenie Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Makuszyńskiego 19a.

Umowa obowiązuje od 01.01.2013 r do 31.12.2016 r. Gmina zobowiązała się do przekazania na ten cel 942.172 zł rocznie.

Informacji na temat realizowanego projektu udziela się pod numerami telefonów 12 684 03 73 oraz 12 623 78 67.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

www.krakow.pl www.ngo.krakow.pl www.pkps.krakow.pl


Uczestniczymy jako PKPS w Programie Pomocy Unijnej FEAD – pomoc żywnościową dla najuboższych.

Aktualnie realizujemy podprogram FEAD 2014. W ramach tego programu na terenie województwa małopolskiego rozprowadzimy 112.896 kg żywności. Program realizowany jest w okresie XII / 2014 – II / 2015.

żywnosc rozprowadzana jest w naszych jednostkach podstawowych (adresy i kontakt w zakładce Struktura i Kontakt – http://pkps.krakow.pl/struktura_kontakt.php" )

Program realizowany jest w ścisłej wspólpracy z Osrodkami Pomocy Społecznej – które kieruja do nas osoby kwalifikujące sie do udziału w Programie.

Program FEAD 2015 planowany jest do rozpoczęcia w maju 2015 roku.Na terenie Krakowa prowadzimy 5 Klubów Seniora PKPS:
- Klub Seniora PKPS - os. Ogrodowe 15,
- Klub Seniora PKPS - os. Górali 5,
- Klub Seniora PKPS - os. Dywizjonu 303,
- Klub Seniora PKPS - os. Na Stoku 50,
- Klub Seniora PKPS - ul Sienkiewicza 2a.

Informacje o działalności tych klubów można uzyskać pod numerem telefonu 12 623-78-67.