AKTUALNOŚCI

Z dniem 14.10.2014 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej został wpisany w Krajowym Rejestrze Sadowym o numerze KRS 0000041349 jako Organizacja posiadająca status

Organizacji Pozytku Publicznego.

Zwracamy sie do wszystkich osób popierajacych naszą działalność o przekazanie nam 1 % swojego podatku dochodowego na wsparcie naszej działalności.

zamieszczamy nasz apel. Pobierz dokument w formacie .pdf

Malopolski Zarzad Wojewódzki PKPS na podstawie podpisanej z Gmina Miejska Kraków Umowy Nr W/I/4907/50/374/2015 z dnia 26.10.2015r. prowadzi na zasadzie powierzenia przez Gmine zadanie publiczne polegajace na swiadczeniu uslug opiekunczych w miejscu zamieszkania podopiecznych.

Umowa obowiazuje od 01.10.2015 r do 30.09.2019 r. Gmina zobowiazuje sie do przekazania na ten cel 3.366.000 zl rocznie.

Projekt jest realizowany przez PKPS na terenie czterech Dzielnic Krakowa. Są to Dzielnice IV, V, VI, VII i przewiduje objęcie opieką ok. 500 osób.

Informacji na temat realizowanego Projektu udziela się pod numerami telefonów 12 634 33 41 lub 12 623 78 67.

Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

www.krakow.pl www.ngo.krakow.pl


Malopolski Zarzad Wojewódzki PKPS na podstawie Umowy Nr W/I/5789/50/390/2015 z dnia 24.11.2015r. o wsparcie realizacji zadania publicznego przez Gmine Miejska Kraków prowadzi Noclegownie dla 100 mezczyzn i Schronisko dla 100 mezczyzn na terenie Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Makuszynskiego 19a.

Umowa obowiazuje od 01.11.2015 r do 30.06.2017 r. Gmina zobowiazala sie do przekazania na ten cel 1.209.389,60 zl w roku 2016.

Informacji na temat realizowanego projektu udziela się pod numerami telefonów 12 684 03 73 oraz 12 623 78 67.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

www.krakow.pl www.ngo.krakow.pl www.pkps.krakow.pl


Uczestniczymy jako PKPS w Programie Pomocy Unijnej FEAD – pomoc zywnosciowa dla najubozszych.

Od wrzesnia 2016r. realizowany bedzie Podprogram FEAD 2016. W ramach tego Podprogramu rozprowadzimy 302.680 kg zywnosci. Magazyn Centralny Malopolskiego Zarzadu Wojewódzkiego PKPS znajduje sie w Krakowie przy ul. Kamienna 10.

Zywnosc rozprowadzana bedzie w naszych jednostkach podstawowych (adresy i kontakt w zakladce Struktura i Kontakt – http://pkps.krakow.pl/struktura_kontakt.php" )

Program realizowany jest w scislej wspólpracy z Osrodkami Pomocy Spolecznej – które kieruja do nas osoby kwalifikujace sie do udzialu w Programie. Gmina Kraków udzielila nam na ten cel w roku 2016 50.000 zl pomocy finansowej w ramach Projektu „Pomocna Dlon"

W wyniku ogloszonego konkursu przez Gmine Kraków na utworzenie oraz prowadzenie Centrów Aktywnosci Seniorów na terenie miasta Krakowa malopolski Zarzad Wojewódzki PKPS zlozyl oferte na prowadzenie zadania pt: „ Aktywny Senior- Optymista” w lokalu przy ul. Sienkiewicza 2a. Zadanie bedzie realizowane w okresie 1.07.2015r do 31.12.2016r. Gmina Kraków partycypowac bedzie w kosztach realizacji zadania w wysokosciach: Rok 2015 – 40.259,00 zl Rok 2016 – 68.728,00 zl
  • Rok 2015 – 40.259,00 zl
  • Rok 2016 – 68.728,00 zl
www.krakow.pl www.ngo.krakow.pl www.pkps.krakow.pl

W miesiącu lipcu 2015 roku uruchomione zostało
CENTRUM AKTYWNOSCI SENIORA "OPTYMISTA"
- Kraków ul. Sienkiewicza 2a prowadzone przez
Polski Komitet Pomocy Społecznej


Centrum działa w dniach
  • poniedziałek w godz. 15.00 - 19.00
  • wtorek w godz. 15.00 - 19.00
  • sroda w godz. 15.00 - 19.00
  • czwartek w godz. 10.00 - 14.00
  • piątek w godz. 10.00 - 14.00
telefon kontaktowy:
12 634-51-57 -czynny od godz. 10.00 do 14.00 w terminach podanych powyżej
12 634-78-67 -czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 14.00