AKTUALNOŚCI

Z dniem 14.10.2014 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej został wpisany w Krajowym Rejestrze Sadowym o numerze KRS 0000041349 jako Organizacja posiadająca status

Organizacji Pozytku Publicznego.

Zwracamy sie do wszystkich osób popierajacych naszą działalność o przekazanie nam 1 % swojego podatku dochodowego na wsparcie naszej działalności.

zamieszczamy nasz apel. Pobierz dokument w formacie .pdf

Małopolski Zarząd Wojewódzki PKPS na podstawie podpisanej z Gminą Miejską Kraków Umowy Nr W/I/606/SO/76/2013 prowadzi na zasadzie powierzenia przez Gminę zadanie publiczne polegające na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych.

Umowa obowiązuje od 01.01.2013 r do 31.12.2015 r. Gmina zobowiązuje się do przekazania na ten cel 2.032.512 zł rocznie.

Projekt jest realizowany przez PKPS na terenie czterech Dzielnic Krakowa. Są to Dzielnice IV, V, VI, VII i przewiduje objęcie opieką ok. 500 osób.

Informacji na temat realizowanego Projektu udziela się pod numerami telefonów 12 634 33 41 lub 12 623 78 67.

Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

www.krakow.pl www.ngo.krakow.pl


Małopolski Zarząd Wojewódzki PKPS na podstawie Umowy Nr W/I/824/SO/92/2013 o wsparcie realizacji zadania publicznego przez Gminę Miejską Kraków prowadzi Noclegownię dla 100 mężczyzn i Schronisko dla 100 mężczyzn na terenie Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Makuszyńskiego 19a.

Umowa obowiązuje od 01.01.2013 r do 31.12.2016 r. Gmina zobowiązała się do przekazania na ten cel 942.172 zł rocznie.

Informacji na temat realizowanego projektu udziela się pod numerami telefonów 12 684 03 73 oraz 12 623 78 67.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

www.krakow.pl www.ngo.krakow.pl www.pkps.krakow.pl


Uczestniczymy jako PKPS w Programie Pomocy Unijnej FEAD – pomoc żywnościową dla najuboższych.

Aktualnie realizujemy podprogram FEAD 2015. W ramach tego programu na terenie województwa małopolskiego rozprowadzimy 439.613 kg żywności. Program realizowany jest w okresie V / 2015 – II / 2016.

żywnosc rozprowadzana jest w naszych jednostkach podstawowych (adresy i kontakt w zakładce Struktura i Kontakt – http://pkps.krakow.pl/struktura_kontakt.php" )

Program realizowany jest w ścisłej wspólpracy z Osrodkami Pomocy Społecznej – które kieruja do nas osoby kwalifikujące sie do udziału w Programie.

W wyniku wygranych konkursów ofert Malopolskim Zwiazek Wojewódzki PKPS realizuje aktualnie nastepujace projekty.
  1. Projekt pt. „Szansa” – jest to realizacja wygranego konkursu ogłoszonego przez MinisterstwoPracy i Polityki Społecznej w ramach programu wspierajacego powrót osób bezdomnych do społecznosci – Edycja 2015. Projekt ten realizowany bedzie w okresie 1 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2015r. kwota dofinansowania przez Ministerstwo wynosi 110.000,00 zl.

  2. W wyniku wygranego konkursu ofert ogłoszonego przez Urzad Marszalkowski Woj. Małopolskiego realizujemy, projekt pt: Aktywna Jesien Zycia- Integracja Osób Starszych. Projekt realizowany jest na terenie pieciu powiatów Województwa Małopolskiego w okresie 1 maj 2015r. – 30 listopad 2015r. Wysokosc dofinansowania przez Urzad Marszalkowski wynosi 26.000,00 zl

  3. W wyniku ogloszonego konkursu przez Gmine Kraków na utworzenie oraz prowadzenie Centrów Aktywnosci Seniorów na terenie miasta Krakowa małopolski Zarzad Wojewódzki PKPS zlożył oferte na prowadzenie zadania pt: „ Aktywny Senior- Optymista” w lokalu przy ul. Sienkiewicza 2a. Zadanie będzie realizowane w okresie 1.07.2015r do 31.12.2016r. Gmina Kraków partycypowac bedzie w kosztach realizacji zadania w wysokosciach:
  • Rok 2015 – 40.259,00 zl
  • Rok 2016 – 68.728,00 zl
www.krakow.pl www.ngo.krakow.pl www.pkps.krakow.pl

W miesiącu lipcu 2015 roku uruchomione zostało
CENTRUM AKTYWNOSCI SENIORA "OPTYMISTA"
- Kraków ul. Sienkiewicza 2a prowadzone przez
Polski Komitet Pomocy Społecznej


Centrum działa w dniach
 • poniedziałek w godz. 15.00 - 19.00
 • wtorek w godz. 15.00 - 19.00
 • czwartek w godz. 15.00 - 19.00
 • piątek w godz. 10.00 - 14.00
 • sobota w godz. 10.00 - 14.00
telefon kontaktowy:
12 634-51-57 -czynny od godz. 10.00 do 14.00 w terminach podanych powyżej
12 634-78-67 -czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 14.00